Przecinek przed gdyby

Przecinek przed “gdyby”

„Gdyby”, które funkcjonuje w zdaniu jako spójnik, wprowadza do niego wypowiedzenie podrzędne warunkowe. Umieszcza się przed nim przecinek. Jeżeli część podrzędna zdania znajduje się na jego początku, to oba człony konstrukcji złożonej oddziela się przecinkiem lub myślnikiem:

Czytaj dalej
Przecinek przed gdy

Przecinek przed “gdy”

Zadaniem spójnika „gdy” jest wprowadzanie do zdania wypowiedzenia podrzędnego. Umieszcza się przed nim przecinek. W momencie, gdy część podrzędna zdania znajduje się na jego początku lub w jego środku, to oba człony tego zdania oddziela się przecinkiem lub przecinkami:

Czytaj dalej
Przecinek przed dlaczego

Przecinek przed “dlaczego”

Zaimek „dlaczego” wprowadza wypowiedzenia podrzędne. Umieszcza się przed nim przecinek. W sytuacji, gdy spójnik ten znajduje się na początku zdania złożonego, to przecinek umieszcza się po części nadrzędnej, a na końcu tego zdania stawia się pytajnik, lecz tylko wtedy, gdy…

Czytaj dalej
Przecinek przed czy

Przecinek przed “czy”

„Czy” jest wskaźnikiem zespolenia. Wprowadza on do zdania wypowiedzenia podrzędne. Przed „czy” stawia się przecinek. Jeżeli część podrzędna zdania znajduje się na jego początku, to oba jego człony rozdziela się przecinkiem: – Długo myślałem, czy podejdę do tego zadania. –…

Czytaj dalej
Przecinek przed czemu

Przecinek przed “czemu”

Zaimek ten wprowadza różne wypowiedzenia podrzędne i jest synonimiczny wyrazu „czego”. Umieszcza się przed nim przecinek. Jeżeli jednak część podrzędna występuje na początku zdania złożonego, to oddziela się przecinkiem oba człony: – Napisz mi smsa, czemu się spóźniasz. – Już…

Czytaj dalej
Przecinek przed co

Przecinek przed “co”

Zaimek „co” może wprowadzać różne wypowiedzenia podrzędne. Stawia się w takiej sytuacji przed nim przecinek. Jednak w momencie, gdy część podrzędna występuje na początku zdania złożonego lub w środku zdania nadrzędnego, to oba człony oddziela się przecinkiem lub przecinkami: –…

Czytaj dalej
Przecinek przed chyba

Przecinek przed “chyba”

Spójnik „chyba” wprowadza zdanie lub jego część, oznaczającą wyjątek, ograniczenie lub przeciwstawienie. Stawia się przed nim przecinek, kropkę lub średnik. Jeżeli spójnik „chyba” występuje w funkcji zestawionej, to umieszcza się znak interpunkcyjny przed całym zestawieniem, a nie przed „że” lub…

Czytaj dalej
Przecinek przed choć

Przecinek przed “choć”

„Choć” jest spójnikiem wprowadzającym wypowiedzenia podrzędne lub części zdania, przed którym stawia się przecinek. Zdanie podrzędne zbudowane z „choć” może również poprzedzać część nadrzędną lub występować w jej środku. Oba człony oddziela się wtedy przecinkiem lub nawet dwoma:

Czytaj dalej