Przecinek przed byle

Przecinek przed “byle”

Funkcją tego spójnika jest wprowadzanie wypowiedzeń podrzędnych lub części zdania. Pojawia się on na początku zdania złożonego lub po wypowiedzeniu nadrzędnym. Części składowe takiego zdania oddziela się przecinkiem, kropką lub wielokropkiem:

Czytaj dalej
Przecinek przed by

Przecinek przed “by”

Spójnik „by” wprowadza różne wypowiedzenia podrzędne w zdaniu, dlatego umieszcza się przed nim przecinek. W przypadku, gdy część podrzędna wypowiedzenia poprzedza nadrzędną lub występuje w jej środku, to oddziela się oba człony zdania przecinkiem lub dwoma przecinkami:

Czytaj dalej
Przecinek przed ani

Przecinek przed Ani

„Ani” jest spójnikiem, który łączy równorzędne części wypowiedzenia w zdaniu zaprzeczonym lub wypowiedzenia przeczące współrzędne. Nie stawia się przed nim przecinka, o ile nie pełni roli wtrącenia ani nie występuje w zdaniu więcej niż jeden raz:

Czytaj dalej