Spacja w interpunkcji

Spacja w interpunkcji

Spacja ma kilka funkcji w zdaniach. Jej najważniejszą zadaniem jest zaznaczanie odstępu między wyrazami, literami, cyframi, symbolami i znakami graficznymi w tekście. Zasady stosowania lub niestosowania spacji w polskiej interpunkcji nie są jasno sprecyzowane.

Czytaj dalej
Znaki nieliterowe

Znaki nieliterowe

Do znaków nieliterowych zalicza się między innymi łącznik, który często jest mylony z myślnikiem. Różni się on od myślnika tym, że jest krótszy i łączy się ze znakiem literowym bezpośrednio, czyli bez spacji. W celu uniknięcia mieszania obu tych znaków,…

Czytaj dalej
Nawias

Nawias

Nawias składa się z dwóch części – znaku otwarcia i zamknięcia. W polskim systemie interpunkcyjnym znaleźć można kilka jego rodzajów:

Czytaj dalej
Cudzysłów

Cudzysłów

Cudzysłów to znak graficzny składający się z dwóch części: pierwszej otwierającej i drugiej zamykającej. W pisowni polskiej można spotkać trzy rodzaje cudzysłowów: „”, <<>> lub >><<. Najczęściej stosowany jest oczywiście ten pierwszy. Ponadto można też spotkać dwa znaki umieszczone u…

Czytaj dalej
Myślnik

Myślnik

Myślnik pełni różne funkcje w zdaniu, a jego użycie ma często charakter indywidualny, co oznacza, że może być zastąpiony przez inne znaki przestankowe. W przypadku, gdy myślnik jest użyty pojedynczo, wskazuje na przykład na pominięcie tekstu lub konieczność refleksji. Jeżeli…

Czytaj dalej
Przecinek w zdaniu pojedynczym

Przecinek w zdaniu pojedynczym

W wypowiedzeniach pojedynczych stosuje się takie znaki interpunkcyjne jak: przecinek, dwukropek, myślnik, nawias, średnik. Oczywiście zamyka takie wypowiedzenia kropka, która pojawić się też może po skrótach i po liczebnikach porządkowych.

Czytaj dalej