Przecinek przed ani

Przecinek przed Ani

„Ani” jest spójnikiem, który łączy równorzędne części wypowiedzenia w zdaniu zaprzeczonym lub wypowiedzenia przeczące współrzędne. Nie stawia się przed nim przecinka, o ile nie pełni roli wtrącenia ani nie występuje w zdaniu więcej niż jeden raz:

 • – Nie pójdę do pracy dzisiaj ani jutro.
 • – Na dworze nie ma mrówek ani pszczółek.
 • – Nie kupił mleka ani herbaty.

Można postawić przecinek przed „ani”, gdy pełni on funkcję wyłączającą. Dzieje się tak w momencie, kiedy tworzy on z innymi wyrazami połączenia o charakterze dopowiedzeń lub wtrąceń:

 • – Nie zwrócił pożyczonej odzieży, ani nie zadzwonił.
 • – Nie nauczył się go egzaminu, ani nawet o nim nie wiedział.

W przypadku, gdy spójnik ten jest powtórzony, stawia się przy nim przecinek. Znak interpunkcyjny pojawia się w zdaniu przed drugim ani lub przed oboma spójnikami:

 • – Nie kupiła ani warzyw, ani owoców.
 • – Ani nie zdała matury, ani nie skończyła szkoły.
 • – Normalna praca, ani trudna, ani łatwa.
 • – Jak możesz wymagać dużych zarobków, kiedy nie masz ani wykształcenia, ani zdolności, ani nawet ubrać się dobrze nie potrafisz.

Jeżeli wystąpi on w funkcji partykuły przeczącej, która poprzedza orzeczenie czasownikowe oraz rzeczowniki, a wyrażenie to znajdzie się na początku zdania lub w jego środku, to nie stawia się przed nim przecinka:

 • – Nie kupiłam ani trochę cukierków.
 • – W sklepie nie było ani litra mleka.
 • – Ani się waż!

Komentarze

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*