Przecinek przed byle

Przecinek przed “byle”

Funkcją tego spójnika jest wprowadzanie wypowiedzeń podrzędnych lub części zdania. Pojawia się on na początku zdania złożonego lub po wypowiedzeniu nadrzędnym. Części składowe takiego zdania oddziela się przecinkiem, kropką lub wielokropkiem:

  • – Jesteśmy gotowe na wszystko, byle pokonać swoje rywalki.
  • – Powiedz mi wszystko, byle to była prawda.

Nie umieszcza się przecinka przed związkiem frazeologicznym „byle zbyć”, który oznacza – „niedbale”:

  • – Napisaliśmy maturę byle zbyć.
  • – Pracowałem dzisiaj na byle zbyć.

Również nie stawia się przecinka, gdy „byle” występuje w zdaniu jako partykuła przed rzeczownikiem lub zaimkiem i oznacza nieprzywiązywanie wagi do wyboru czegoś:

  • – Uśmiech na jej twarzy sprawiała byle drobnostka.
  • – Rozrzuciłem skarpety byle gdzie.

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*