Przecinek przed chociaż

Przecinek przed “chociaż”

Spójnik „chociaż” pełni funkcję wprowadzającą wobec wypowiedzeń podrzędnych lub części zdania. Umieszcza się przed nim przecinek, a w momencie gdy rozpoczyna on zdanie złożone, oddziela się przecinkiem część nadrzędną zdania:

  • – Pojedziemy do babci, chociaż nie wiem, czy jest w domu.
  • – Chociaż jestem zmęczony, to pracuję nadal.
  • – On jest bardzo inteligentny, chociaż uczy się słabo.
  • – Koleje państwowe, chociaż są, jakie są, to jednak nie ma często innej alternatywy transportu.

Wraz ze spójnikiem „chociaż” może wystąpić składnik „to (jednak)” i razem stworzą spójnik skorelowany. Przed drugim członem korelacji stawia się przecinek:

  • – Chociaż był jeszcze młody, to często dokuczały mu plecy.
  • – Chociaż był jeszcze młody, to jednak często dokuczały mu plecy.
  • – Chociaż pracował bardzo ciężko, jednak nie zdał prawa jazdy.

Spójnik „chociaż” może przybrać funkcję partykuły uwydatniającej różne treści: synonim „bodaj” lub „przynajmniej”. Nie oddziela się jej przecinkiem od innych wyrazów:

  • – Daj mi chociaż parę złotych!
  • – Odrób dzisiaj chociaż połowę lekcji.

Komentarze

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*