Spacja w interpunkcji

Spacja w interpunkcji

Spacja ma kilka funkcji w zdaniach. Jej najważniejszą zadaniem jest zaznaczanie odstępu między wyrazami, literami, cyframi, symbolami i znakami graficznymi w tekście. Zasady stosowania lub niestosowania spacji w polskiej interpunkcji nie są jasno sprecyzowane.

Spacja w oznaczeniach miar

Oznaczeniami miar mogą być zarówno skróty i skrótowce (m = metr, W = wat, A = amper, s = sekunda, min = minuta) oraz symbole lub połączenia skrótów z symbolami (° = stopień, % = procent) W przypadku oznaczeń miar stawia się ją między wartością liczbową a literowym oznaczeniem miary.

Spacja w zapisie dat

  • – Pomija się ją przy cyfrach arabskich zakończonych kropką, zaznacza się ją natomiast przed skrótem r., który oznacza rok: 15.04.2006.
  • – Stawia się ją po oznaczeniu dnia i miesiąca, jeśli miesiąc ten jest zapisany cyfrą rzymską: 18 XII 2011 r., 9 IV 1988, 04 VII 1504 r.
  • – W przypadku tekstów odnoszących się do wydarzeń historycznych, które zawierają w sobie określenia: przed naszą erą, nowej ery, Anno Domini nie oddziela się ich spacją: A.D., n.e., p.n.e.

Spacja w zapisie skrótów i skrótowców

  • – Nie stawia się jej po skrócie pierwszego wyrazu zapisywanego z kropką. Zasada ta dotyczy nazw zarówno wielowyrazowych rodzimych, jak i nazw pochodzenia obcego: sp.j. = spółka jawna, r.ub. = roku ubiegłego, p.o. = pełniący obowiązki, J.P. = inicjały Jan Przybylski, m.m. = mutatis mutandis, N.N. = nomen nescio, I.N.C. = in nomine Christi.
  • – Nie stosuje się również spacji w skrótach i skrótowcach zapisywanych w języku angielskim: PAN = Polska Akademia Nauk, PZU = Powszechny Zakład Ubezpieczeń, MKOL = Między narodowy Komitet Olimpijski, PS = postcriptum.

Komentarze

  • “Pomiędzy wartością liczbową a oznaczeniem miary za pomocą symbolu albo połączenia skrótu spacji się nie stawia” a później autor ewidentnie stawia tę spację…

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*