Znaki nieliterowe

Znaki nieliterowe

Do znaków nieliterowych zalicza się między innymi łącznik, który często jest mylony z myślnikiem. Różni się on od myślnika tym, że jest krótszy i łączy się ze znakiem literowym bezpośrednio, czyli bez spacji. W celu uniknięcia mieszania obu tych znaków, trzeba pamiętać o tym że:

Myślnik

Znak międzywyrazowy i międzywypowiedzeniowy, który używa się wówczas, gdy występuje między członami samodzielnymi leksykalnie i składniowo. Nieregulowane jest przy tym zastosowanie spacji, która nie zawsze towarzyszy myślnikowi.

Półpauza

Półpauza służy do oddzielania wyrazów w tekście. Ma ona szerokość równą połowie litery M, myślnik – szerokość M, a łącznik – jednej czwartej litery M.

Łącznik

Łącznik jest znakiem wewnątrz wyrazowym, stosowanym w wyrazach pospolitych i nazwach własnych. Nazywany jest on też czasem dywizem. Łącznik spotyka się najczęściej w:

 • – Złożeniach z członem liczebnikowym, w którym pierwszy człon zapisany został cyfrą, np.: 2-letni, 10-osobowy, 4-kołowy.
 • – Wyrażeniach określających zakres liczbowy jakiejś wartości, np. I wojna światowa miała miejsce w latach 1914-1918.
 • – Między cyframi numeru telefonicznego lub kodu pocztowego, np. 56-23-53. Toruń 87-100.
 • – Jako znak urwanej części wyrazu, np. pięcio-, trzecio-. Dotyczy to także rzeczowników zakończonych na „-nie”, „-enie”, „-cie”.

Ukośnik

Ukośnik służy do zapisu wartości fizycznych oraz matematycznych, np. km/h, 2/4, 5/3. Używa się go także w zapisach adresów – ul. Purczybuta 13/15. Warto wiedzieć, że niepoprawne jest używanie ukośnika w taki oto sposób: Złotoria p/Toruniem, Myślęcinek k/Bydgoszczy. Poprawnie powinno się zapisać: Złotoria pod Toruniem, Myślęcinek k. Bydgoszczy.

Apostrof

Apostrof, zwany też czasem górnym przecinkiem, służy do oddzielania obcej nazwy od rodzimej końcówki, np. przylądek Kennedy’ego. Spotkać go też można między wyrazami, np. Miss Polonia ’94, Miss USA ’99.

Znaki graficzne

Do pozostałych znaków literowych należą:

 • – Znaki matematyczne: plus „+, minus „-”, mnożenie „x”, dzielenie „:” lub kreska ułamkowa „/” równania „=”, części dziesiętne liczby „,”, procent „%”.
 • – Tylda „~”, która oznacza opuszczenie części wyrazu, a w pewnych pisowniach jest znakiem diakrytycznym oznaczającym miękkość lub nosowość samogłoski
 • – Kółeczko „°” będące znakiem wielofunkcyjnym. Oznaczać ono może znak stopnia lub stopnia a po cyfrze kolejny punkt wyliczenia.
 • – Strzałki „→←” zaznaczają w skrócie kierunek relacji językowych.
 • – Znak „and” (&) występuje w nazwach własnych, np. K & L Huglewscy. Pełni on tę samą funkcję, co polski łącznik „i”.
 • – Małpa (@), która jest elementem adresu poczty elektronicznej.

Komentarze

 • Kółeczko „°” będące znakiem wielofunkcyjnym. Oznaczać ono może ||znak stopnia lub stopnia|| a po cyfrze kolejny punkt wyliczenia. 🙂

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*