Przecinek przed co

Przecinek przed “co”

Zaimek „co” może wprowadzać różne wypowiedzenia podrzędne. Stawia się w takiej sytuacji przed nim przecinek. Jednak w momencie, gdy część podrzędna występuje na początku zdania złożonego lub w środku zdania nadrzędnego, to oba człony oddziela się przecinkiem lub przecinkami:

 • – Nie widziałem tego, co było wcześniej.
 • – Nie lubię tego, co jest smutne.

Jeżeli zaimek „co” pojawi się w konstrukcjach z dwoma czasownikami, takimi jak: „robić”, „jeść” itd., to nie stawia się przecinka przed nim

 • – Pada deszcz i nie mam co robić.
 • – Kupiłem trochę jedzenia i mam w końcu co jeść.
 • – Wróciłam do domu wcześniej, bo u Gosi nie miałam co robić.

Zaimek „co” łączy się w przytoczonych zdaniach z bezokolicznikiem, a całość tworzy jeden układ predykatywny.
„Co” może wystąpić w zdaniu też jako spójnik, który wprowadza wypowiedzenie podrzędne. Pojawia się on wtedy zazwyczaj na początku wypowiedzenia złożonego. Oba składniki zdania oddziela się tu przecinkiem lub myślnikiem:

 • – Co rzucił, nie trafił.
 • – Co zajrzę – pusto.
 • – Co losowanie, to stracone pieniądze.

W sytuacji, gdy „co” w zdaniu będzie pełnić funkcję partykuły wzmacniającej, to nie oddziela się tego wyrazu od pozostałych wyrazów znajdujących się w zdaniu:

 • – Pani z opieki odwiedzać was będzie co najmniej raz na tydzień.
 • – Nie lubię czytać, dlatego opuszczam co drugą stronę.
 • – Zmieniam studnia regularnie co rok.
 • – Mało co zarobiłem w tym tygodniu.

Wyraz „co” może w połączeniu z określonymi przymiotnikami lub przysłówkami o stopniu wyższym i najwyższym tworzyć wtrącenia, które wydziela się przecinkami lub myślnikami:

 • – Wszystko mi przeszkadzało i, co najważniejsze, nawet ja sam sobie zacząłem przeszkadzać.
 • – Chciałam wpaść z wizytą do Londynu – co ciekawe – zakupiłam już bilet.

Jeżeli “co” występuje przed orzeczeniem (czasownikiem), należy wówczas postawić przecinek, tak jak w poniższych przykładach:

 • – Mój dom jest wszystkim, co kocham.
 • – Coś, co lubię najbardziej, to pączki.
 • – Zobacz, co zrobiłeś!

Komentarze

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*