Przecinek przed dlaczego

Przecinek przed “dlaczego”

Zaimek „dlaczego” wprowadza wypowiedzenia podrzędne. Umieszcza się przed nim przecinek. W sytuacji, gdy spójnik ten znajduje się na początku zdania złożonego, to przecinek umieszcza się po części nadrzędnej, a na końcu tego zdania stawia się pytajnik, lecz tylko wtedy, gdy zdanie nadrzędne ma charakter pytania:

  • – Nie wiem, dlaczego tak postąpiłem.
  • – Dlaczego tak postąpił, nigdy się nie dowiedział.
  • – Czy wiesz, dlaczego Karolina była dzisiaj smutna?
  • – Słyszałeś może, dlaczego Łukasz nakrzyczał na Ewelinę?

Jeżeli „dlaczego” znajduje się na końcu zdania, nie stawia się przed nim przecinka:

  • – Zapomniałam zrobić zakupy i nie wiem dlaczego.
  • – Nie zdałam egzaminu i nie mam pojęcia dlaczego.
  • – Konserwatyści potępiają wszelkie nowe idee małżeństw innych niż te, w które wstępują mężczyzna i kobieta. Łatwo się domyślić dlaczego.

Zaimek „dlaczego” rozpoczyna też czasami pytania samoistne i zdania ekspresywne:

  • – Dlaczego spotkało to właśnie mnie?
  • – Dlaczego płaczesz?
  • – Dlaczego nie zdałaś egzaminu?

Skomentuj artykuł

Twój e-mail nie będzie opublikowany.*